• Om fisk
  • Råd för barn
  • Råd för fiskare
  • Råd för alla
  • Ät inte dessa fiskar för ofta
  • Vad är dioxiner och PCB?
 • Frågor och svar
 • Myter
 • Kontakt

Odlad lax innehåller mycket miljögifter

Halterna av miljögifter är relativt låga i odlad lax. För odlad lax gäller de EU-gemensamma gränsvärdena för dioxiner och PCB. Det finns metoder som kan användas för att rena fiskolja från dioxiner och PCB innan den används som foder.

Sill och strömming är olika fiskarter

Nej, sill och strömming är samma fiskart (latin: Clupea Harengus). Beteckningen strömming används för sill som fångas och landas i Östersjön, norr om Kalmar.

Sill på burk kan ha höga dioxinhalter

Sillen är fiskad i Västerhavet och innehåller inte höga dioxinhalter

Gravida kan inte äta insjöfisk

Jo, visst kan gravida äta insjöfisk! Det är vissa arter gravida och ammande kvinnor inte ska äta oftare än 2-3 gånger per år på grund av att de kan innehålla kvicksilver. Dessa fiskar är relativt stora, magra rovfiskar och de kan ansamla kvicksilver oavsett var de är fångade! Därför är det bättre att lära sig just vilka fiskar det är. Som hjälp har livsmedelsverket tagit fram ett plånbokskort som man kan ha med sig i affären när man väljer fisk:

Ladda ner din PDF här

Jag kan lika gärna äta omega 3- kapslar som fisk

Det har visats att omega 3 fettsyror från kapslar inte har lika stor effekt som om man får den via fisken. Äter du fisk får du även i dig vitamin D, jod och selen. I genomsnitt bidrar fisk med en tredjedel av vitamin D intaget från kosten. Totalt sett får vi i oss för lite vitamin D, därför är allt vi kan få i oss via maten välkommet och fisk är den bästa källan.

Fisk och skaldjur bidrog i den senaste kostundersökningen Riksmaten 2010-11 med 22% av selenintaget, vilket är mycket bra. 

Jod är viktigt för folkhälsan och därför berikar vi salt med det. Men fisk och skaldjur är de livsmedel som naturligt innehåller de högsta halterna av jod.

Vild lax är nyttigare än odlad

Nej, det stämmer inte. Vild lax från Östersjön innehåller mer av miljögifter än vad odlad lax gör. Den vilda laxen är genomsnittligt magrare än den odlade laxen. Innehållet av de nyttiga omega 3-fettsyrorna och speciellt de långkedjiga fettsyrorna är ungefär lika i de två fiskarna. Halten är lite lägre per gram fett hos de odlade laxarna eftersom de matas med både vegetabilier och foderfisk, men totalt sett är innehållet detsamma.

Miljömärkt fisk innehåller inte miljögifter

Det behöver inte vara sant. Miljömärkningen säger inte mycket om hur mycket miljögifter det finns i fisken. Vårt kemikaliesamhälle har tyvärr gjort att miljögifterna finns överallt omkring oss och då naturligtvis även i maten vi äter.

Av de två miljömärkningarna vi har tillgång till i Sverige så kräver KRAV att fisken inte innehåller skadliga miljöföroreningar men MSC har inga sådana kriterier.

Fisk från Östersjön är farlig att äta

Nej, så kan man inte säga generellt. Vissa fiskar i Östersjön innehåller höga halter av miljögifter. Fiskarter som vild lax, öring och strömming från Östersjön är feta fiskar som innehåller höga halter dioxiner och PCB. Dessa fiskar bör barn och kvinnor i fertil ålder inte åta oftare än 2-3 gånger per år. Övriga konsumenter bör inte äta dessa oftare än en gång per vecka.

Vissa arter, som gädda, gös, abborre och lake, kan innehålla kvicksilver, och dessa bör inte gravida och ammande äta oftare än 2-3 gångar per år. Övriga konsumenter bör inte äta dessa oftare än 1 gång per vecka.

Alla andra fiskar, som lax och öring som odlas i Östersjön, torsk, sik, piggvar, rödspätta, skrubbskädda, siklöja med mera går bra att äta hur ofta man vill!

Svensk fisk innehåller mycket kvicksilver, dioxin
och PCB, men det gör inte importerad fisk

Vissa fiskarter kan, beroende på vad de äter och hur de lever, ha höga halter av miljögifter. Detta är inte ett svenskt problem, utan det gäller all fisk, oavsett var den är fångad. För att skydda konsumenterna för att få i sig för mycket av dessa ämnen har EU-kommissionen satt gränsvärden för hur mycket dioxin/PCB eller kvicksilver fisken i affärerna i Europa får innehålla. Detta är lika för alla medlemsstater i Europa. Sverige har undantag från gränsvärdena när det gäller dioxin och PCB för bland annat strömming och vild lax och öring från Östersjön samt viss fisk från Vänern och Vättern. Livsmedelsverket har kostråd och information om dessa fiskar för att konsumenterna begränsar sin konsumtion av dessa fiskarter.

Fet fisk är nyttigare än mager fisk

Nej, det stämmer inte som en generell regel. Fisk bidrar med omega-3 fettsyror, vitamin D, jod och selen. Överlag bidrar de feta fiskarna med höga halter av omega-3 fettsyror, men halten vitamin D följer inte fetthalten. En mager fisk som tilapia och pinklax har höga vitamin D halter. Selenhalten är allmänt hög men varierar, dock inte efter fetthalten. Detsamma gäller jodhalten.